NOAPTEA DE IUBIRE A DALILEI ESTE MAI LUNGĂ DECÂT PĂRUL LUI SAMSON

Dalila lunecă-n clepsidre şi Timpu-i suge molcom sânii
E toată carne neatinsă şi-i toată sufletul ţărânii.
Un zâmbet ca de ceară caldă i se-nfiripă pe obraz
Şi, când se tolăni-ntre vremuri, i se prelinse pe grumaz.

Stătea acum rece şi caldă, lungită-n puf de clipă slută
Cu râsu-ncremenit pe-un umăr, cu ochii verzi, cu gura mută.
Timpul se-opri buimac la sânu-i, scânci prunceşte, se zbătu
Când pe bărbatul hălăciugă stând drepţi, în uşă, îl văzu.

Trei clipe mici cât trei furnici se-ascunseră la subţioară
Şi vremurile de mătase-ntre pulpe i se pitulară.
Când Marele Bărbat se lasă în marii lui genunchi de piatră
La capul patului femeii, Timpul rânjeşte, scuipă, latră.

La semnul ei, tăcute-s toate, doar carnea sâsâie şerpeşte,
Iar zâmbetul de ceară caldă bulbucăie şi clocoteşte.
O fierbinţeală fără seamăn înmoaie braţul lui de fier,
Îl încovoaie peste Vremuri şi îl topeşte-n jartier.

În părul lui Samson se-ascunde, păduche hăituit, Puterea.
Şi ochiul lui lărgit presimte-un zvon de lacrimi, dulci ca mierea.
Pândit de pleoapa adumbrindă, bulbucul susură-n prunelă
Şi-apoi străpunge lumea, tandru, făcându-şi drum prin santinelă.

O gheară de neant pândeşte-n ochii ei de vată verde
Şi-un foarfece de dinţi aşteaptă în gura ei ca să-l dezmierde
Pe cel ce plânge-acum la sânu-i, cu Timpul frate bun de lapte:
“Nu a crescut pe lume pleată mai lungă decât astă noapte…”Se-aleargă zorile zălude pe străzi pitite după soare
Şi-un pumn de viaţă susurândă se zbenguie printre ovare.
Cu carnea neatinsă-ntinsă pe mătăsoase Vremuri lungi,
Dalila murmură un cântec şi alăptează doi chilugi.


ADELA TOPLEAN este doctor în filologie, activează din 2003 în Death Studies cercetând atitudinile contemporane în fața morții, a publicat două cărți de tanatologie și numeroase studii de sociologia morții în Marea Britanie, Suedia și Germania. A studiat la Universitatea din București, Sorbona (Paris V) și Universitatea din Lund, a fost bursieră doctorală a Institutului Suedez și de două ori bursieră a Colegiului Noua Europă, este membru al Association for the Study of Death and Society. Din 2011 este lector universitar la Facultatea de Litere a Universității din București. Are în pregătire un nou volum despre moarte (Cele șapte vieți ale morții. O pseudo-sociologie) și un roman (Au Revoir, Simone!)