Cronică

Monografia Matila Ghyka – prima încercare

Matila Ghyka e un nume mai degrabă citat decât citit. Asta se datorează, pe de-o parte, caracterului relativ elitist al operei sale de estetician și filosof al artei (bazată în cea mai mare parte pe speculații matematice și geometrice), iar pe de alta, pe destinul