C.S. Lewis – un gentleman de Oxbridge

Multe texte teologice sunt dezarmant de solemne, apodictice și (de ce să nu o admitem?) soporifice, tocmai prin ”rigoarea” lor suspectă de strictă fantezie speculativă. Adesea, ele reflectă atât de bine spiritul epocii în care au fost scrise încât nu reușesc să facă pasul către epocile următoare.

Nu mă refer doar la opoziția dintre ”teologia de cabinet” și cea mistic rezultată dintr-o experiență profundă a intelectului pornit spre căutarea Sinelui divin. Mă gândesc la har, fără de care tratatele ”despre Dumnezeu” sunt fie arhitecturi scolastice fără viață, fie improvizații obscure, la intersecția dintre proiecție și introspecție.

Din fericire, există – pentru omul actual – și cărțile lui C.S. Lewis: scrise de un fost ateu vesel, ele devin operele unui creștin încă și mai vesel, firesc, subtil (fără vanitate) și iubitor (fără pasionalitate ”virtuoasă”).

Lewis povestește ce a trăit, transcrie ce gândește, cu egală deschidere spre umor și sobrietate, într-un stil cuceritor, cu argumente tot mai vertiginoase, fără bățoșenie sau, dimpotrivă, frivolitate. Rămâne un gentleman de Oxbridge, înțolit în tweed și fumător de pipă, dar e mai persuasiv decât zece catehisme…


TEODOR BACONSCHI – este antropolog religios, autor, diplomat, teolog și politician român, fost ministru de externe al României. Dintre volumele publicate: Le Rire des Pères. Essai sur le rire dans la patristique grecque (Desclée de Brouwer, Paris, 1996), Râsul Patriarhilor. O antropologie a deriziunii în patristica răsăriteană (Ed. Anastasia, 1996), Iacob și îngerul. 45 de ipostaze ale faptului religios (Ed. Anastasia, 1996); Ispita Binelui. Eseuri despre urbanitatea credinței (Ed. Anastasia, 1999); Puterea schismei. Un portret al creștinismului european (Ed. Anastasia, 2001); Roma Caput Mundi. Un ghid subiectiv al Cetății eterne (împreună cu Horia Bernea), (Ed. Humanitas, 2001), Dumitru Stăniloae sau paradoxul teologiei (Ed. Anastasia, București, 2003) – împreună cu Bogdan Tătaru – Cazaban, Insula Cetății. Jurnal parizian (Ed. Curtea Veche, 2005); Despre necunoscut (Ed. Humanitas, 2007, reeditare la Baroque Arts & Books, 2012, cu o prefață de Sorin Lavric), 101 incursiuni în cotidianul românesc (ilustrații de Devis Grebu) Curtea Veche, 2007; Bisericile din lemn din Maramureș, Editura Vellant, 2009; Creștinism și democrație (Ed. Curtea Veche, 2010), Legătura de chei. O mărturie diplomatică în dialog cu Armand Goșu, Ed. Curtea Veche, 2013, Facebook, Fabrica de narcisism, Humanitas, 2015Anatomia ratarii – Tipuri si tare din Romania postcomunista (Dan-Liviu Boeriu, Teodor Baconschi, Ed. Humanitas 2016); Cetatea sub asediu. Însemnări despre credință, rațiune și terorism (Ed. Doxologia, 2016) Fascinația tradiției. Studii patristice și de istorie a religiilor (Editura Lumea, 2017); Mic almanah al marilor oameni (pe care i-am cunoscut) (Polirom, 2018); Averea bunei educații (Editura Univers, 2019).