Tag Archives: Teodor Baconschi

George Orwell, un profet al post-adevărului

Faima lui George Orwell (1903-1950) derivă din transformarea scrierilor sale de căpătâi (1984 & Ferma animalelor) în referințe canonice ale unei vulgate antitotalitare. Prin difuzare masivă – mai ales postumă – opera acestui spirit preocupat de prezervarea gândirii critice și a autonomiei intelectuale a suferit

SINGULARITATEA ROMA

 Moto:… Roma provoacă reamintirea unității Europei  Horia Bernea „…este probabil cea mai importantă carte de estetică creștină scrisă în românește” afirma entuziast și argumentat arhitectul Augustin Ioan în 2007, comentând prima ediție a acestei minunate cărți-album – Roma Bizantină, Teodor Baconschi, Horia Bernea (Ed. Basilica,