Viața preotului franciscan Anton Demeter la Editura Polirom: „Mai liber ca oricând”, de Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu

Editura Polirom anunţă apariţia în librării a volumului Mai liber ca oricând. Părintele Anton Demeter, semnat de Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu, cuvânt‑înainte de Damian Gheorghe Pătrașcu.

„Mai mult decât emoționant este capitolul referitor la închisorile prin care a trecut părintele și de unde a ieșit paralizat. Și-a asumat acolo rolul de a păstra speranța în sufletele oamenilor. Nu-s mai puțin emoționante nici paginile care reconstituie viața de după eliberare și mucenicia părintelui în parohii din Moldova, osârdia lui în munca pastorală, devotamentul și dăruirea pentru toți oamenii necăjiți, care-l căutau ca pe un intercesor de maximă eficiență. Sunt multe mărturii care atestă că rugăciunile și sfaturile părintelui chiar au avut efecte impresionante, de la vindecări la alte repercusiuni benefice. Oamenii l-au considerat un sfânt încă de pe când era în viață. Iar cartea de față îi reconstituie amănunțit, cu o documentare cvasiexhaustivă, viața de mucenic și martir.” (Al. Cistelecan)

„Răsfoind paginile acestei cărți, vom găsi viața și moartea Slujitorului lui Dumnezeu Anton Demeter, preot și frate franciscan, aparținând Provinciei «Sf. Iosif, soțul Preasfintei Fecioare Maria» a Fraților Minori Conventuali, așa cum a fost trăită ea și așa cum a fost percepută de toți care au călcat nu numai pragul locuinței sale, ci și pe acela al inimii și al sufletului său – și aceștia sunt mulți, de orice vârstă, condiție socială și confesiune… Așezat ca un rege pe crucea căruciorului de invalizi, răspândea de acolo cu toată ființa lui Vestea cea Bună a lui Dumnezeu, slujind cu timp și fără timp, noapte și zi, căci mulțimile erau însetate de Dumnezeu și nu‑l lăsau în pace nici măcar să‑și tragă sufletul.” (Damian Gheorghe Pătrașcu)

„Eu știu pentru ce veneau oamenii la părintele: pentru că el avea mereu un cuvânt de încurajare pentru fiecare, le asculta necazurile și nu era absent la ceea ce îi povesteau oamenii. Mulți aveau această încredere că, mergând la părintele, vorbind cu el, cerând rugăciuni și oferind o liturghie, aveau să primească ajutor de la Dumnezeu. Avea acest dar.” (Petru Blaj, mărturie din dosarul de beatificare)


Francisca Băltăceanu (n. 1943) este profesor asociat la Universitatea din București, unde predă Exegeză biblică și Tradiții textuale: Vechiul Testament. Licențiată în filologie clasică (1965) și teologie (1996), doctor în filologie (1979). A fost asistentă la Catedra de limbi clasice, Universitatea din București (1965‑1989), a predat cursuri de științe biblice la Institutul Teologic Romano‑Catolic, București (1991‑2004). Cele mai recente publicații: Septuaginta (NEC & Polirom, 2004‑2011), membră în comitetul de coordonare și revizie al întregii lucrări și contribuții în volumele I, IV.1 și VI.1 (în colab.); „Fluviile Edenului, între Pom și interzicerea lui (Geneză 2, 4b‑25)”, în Antic și modern. In honorem Luciae Wald (Humanitas, 2006); Vladimir Ghika: Profesor de speranță (în colab., ARCB, 2013); Cele mai frumoase povestiri din Biblie (în colab., Humanitas, 2013); Cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică (în colab., Humanitas, 2015); Biblia după textul ebraic, vol. 1‑3 (în colab., Humanitas, 2017, 2019, 2021).

Monica Broșteanu (n. 1948) este conferențiar asociat la Universitatea din București, unde predă Coranul și Biblia: probleme de traducere și interpretare, Comunitățile creștine din țările Orientului Mijlociu și Tradiții textuale (Noul Testament). Licențiată în filologie (engleză‑română, 1970), limbi orientale (arabă‑persană, 1978) și teologie (1996), doctor în filologie (2003). A predat la Institutul Teologic Romano‑Catolic din București cursuri de ebraică biblică, teologie sacramentală și liturgică, științe biblice. Cele mai recente publicații: Septuaginta (NEC & Polirom, 2004‑2011), membră în comitetul de coordonare și revizie al întregii lucrări și contribuții în volumele I, IV.1 și VI.1 (în colab.); Cele mai frumoase povestiri din Biblie (în colab., Humanitas, 2013); Cele mai frumoase pagini de înțelepciune biblică (în colab., Humanitas, 2015); Biblia după textul ebraic, vol. 1‑3 (în colab., Humanitas, 2017, 2019, 2021). Din traduceri: Brant Pitre, Misterul Cinei de pe urmă (Humanitas, 2016); Henri J.M. Nouwen, Fiul risipitor. Povestea unei întoarceri acasă (Humanitas, 2017); Brant Pitre, Isus și rădăcinile evreiești ale Mariei (Humanitas, 2021).