Doamna baroneasă Killinger…

Doamna baroneasă Killinger, soția E.S. Manfred von Killinger, aka „Dillinger”, zis „Gauleiterul României”, Trimis special al Führerului la București și ministru Plenipotențiar al Germaniei în România (sinucis în ziua de 2 septembrie 1944, în sediul Legaței Germaniei din Calea Victoriei, dimpreună cu secretara sa, Hella Petersen-Ingrid).

Baronul Mocsony-Stârcea, mareșal al Curții Regale/Palatului (apr. 1942 – mai 1944) și Mare Vânător al M.S. Regelui, secretar particular al M.S. Regelui și director al Cancelariei Mareșalatului (mai – 24 august 1944), îi face un portret destul de inelegant în amintirile sale (scrise în detenție la Malmaison, la începutul anilor ‘60):

„Ne-am întâlnit cu menajul von Killinger, cunoscându-ne astfel soțiile pe care nu le văzusem înainte nicăieri. A mea i-a plăcut vădit mau mult decât a lui mie.

Baroana K. era cu un cap mai mare decât el, vânjoasă și bronzată de soare, brunetă cu ochi căprui – deschis în gălbui, un nas prea mare acvilin și o falcă masculină de boxer, părul lung ce-l purta în coc sub o pălărie imensă de Panama călcată în forma acelora de cercetaș, cu o panglică lată în culorile tricolorului german, purtând o rochie de șantung, prost croită și tipică de gust german, purtând un trandafir alb agățat cu o broșă demodată de aur roșu între mamelele voluminoase greu reținute de sutien să cadă până la talie ce-o mai avea nefiind grasă, ci multă-n oase și în carne cu niște gambe mușchiuloase și picioare mari încălțate cu pantofi de antilop alb semi-ortopedici ce le făceau să pară și mai butucănoase.

Lipsa oricăror sulimene, vopsele pe unghii și a pudrei, ca și de parfum, căci mirosea a levănțică de a drogheriei ARSENESCU și a săpun de rufe, era în avantajul ei, dându-i un aer de sobră simplitate ce ar fi putut s-o facă simpatică dacă nu amintea prea mult a «Fräulein-Guvernante» ce chinuiseră de veacuri atâția țânci de boieri din care fusesem și eu unul care nu le-am putut niciodată suferi.

Dar la o mai atentă analiză, chiar dacă ai fi vrut s-o ierți pentru generațiile de copii torturați, nu mai puteai când deschidea gura ca să-ți vorbească și descopereai că era mult mai dură decât soțul ei, care de altfel lângă ea părea un mielușel timorat, prognatismul accentuat al feței și ochii mari holbați gălubi trădându-i originea speciei: de bugă mare sau ciugurez răpitor nocturn.

Era – cum pretindea CHEFNEUX [Basil Chefneux, maestru de vânătoare-n.m.] – mai pasionată decât Manfred pentru vânătoare și dealtminteri o «pușcă» incomparabil superioară lui, având pe lângă calitățile răbdării, supleței și vitalității feline, caracteristice feminine și setea după sânge și pofta de a-și satisface cruzimea prin însuși actul de a omorî.

Vorbea numai nemțește, considerând un balast mintal reținerea graiului altor popoare, subînțelegându-se: sclave sau sortite până la urmă a le deveni; moșioara ei constituia centrul Sileziei și Silezia, iar nu Boemia, inima «das Kernland» Europei care la rândul ei era buricul lumii, așa că nu-și bătuse capul niciodată cu studiul limbilor, fiind dealtminteri scutită a merge la școală, căci fusese crescută de tată la moșie și învățată de el să-nhame orice gloabă nărăvașă, să călărească toți armăsarii zburdalnici, să-i bată la fund cu cravașa pe frații ei mai mici și să-i trezească pe argați dis de dimineață croindu-le și lor câte una cu biciușca când întârziau pornirea muncii”*.


*Arhiva CNSAS, Fond Penal, Dosar 010933, vol. 3, ff. 181-182.

„Je sais tout de Bucarest”, aprilie 1942, februarie 1943.