All posts by Christian Crăciun

Postfață: Vitraliul

Iau exemplul lui Miki Ota, născută la Tokio. A locuit în Japonia, Suedia, SUA, România. Tatăl este japonez, mama din Pitești. Este cazul cel mai eclatant din carte al unei „cetățenii” universale, al unei biografii identitare de dincolo de granițe. Sau cel al bulgarului Grigori,

O altă iarnă

Motto: Ne vom salva în insule, nu-i așa? Se părea că, după fulminantul debut cu tetralogia AnoTimpurilor, publicată în mai puțin de doi ani, Andreea Nanu a epuizat literar respectivul spațiu epic și sufletesc. Și iată, o nouă surpriză: odată cu prezentul roman, – Custodele,

SINGULARITATEA ROMA

 Moto:… Roma provoacă reamintirea unității Europei  Horia Bernea „…este probabil cea mai importantă carte de estetică creștină scrisă în românește” afirma entuziast și argumentat arhitectul Augustin Ioan în 2007, comentând prima ediție a acestei minunate cărți-album – Roma Bizantină, Teodor Baconschi, Horia Bernea (Ed. Basilica,